addons icon1

Rozszerzenia

 

JobRouter posiada już ponad 1000 instalacji systemu na całym świecie. Nie byłoby to możliwe, bez ścisłej współpracy z kliententami oraz partnerami, którzy posiadają szereg rozszerzeń wzbogacających funkcjonalności platformy.

 

  • IDR - Invoice Data Recognition

    IDR - Invoice Data Recognition

    IDR to moduł dodatkowy systemu JobRouter wyposażony w narzędzie OCR - Optical Character Recognition. IDR służy do automatyzacji wprowadzania faktur, przy czym narzędzie OCR rozczytuje dane faktury z dowolnego formatu pliku, nawet skanu lub zdjęcia. System rozpoznaje dane takie jak NIP, Nr Faktury, kwoty netto, brutto, daty oraz numery i nazwy pozycji, następnie rozczytując przypisane im wartości i przekazując do weryfikacji użytkownika. IDR eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania danych do systemu, dzięki czemu wpływa na znaczną oszczędność czasu.

    Rozwiązanie firmy e-msi - więcej informacji

  • 1
© 2018. JobRouter AG S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.